banner

Leeke reodeim / Multimode ST süýümli ýama şnur / doňuz

ST süýümli patch şnurynyň uzynlygy 2,5 mm bolan keramiki ferruly (ýa-da poslamaýan ergin / plastmassa ferruly) ulanýar.Özara baglanyşyk adapteri bilen jübütleşýär we pru springina ýüklenen süngü rozetkasyny çekmek üçin öwrüp, ýerleşdirilýär.Multimodly süýümli optiki LAN programmalary üçin iň meşhur birleşdiriji

 • Önümiň ady:Patch şnury
 • Markanyň gelip çykan ýeri:GL Hunan, Hytaý (materik)
 • OEM / ODM hyzmatlaryny beriň !:
 • Kategoriýalar:Productshli önümler, ODN önümleri, patch şnury
 • Düşündiriş
  Spesifikasiýa
  Bukja we eltip bermek
  Zawod sergisi
  Pikirleriňizi taşlaň

  Aýratynlyklary:

  1. IEC, JIS, Telcordia ;
  2. Çalt, ýokary gaýtalanýan we pes ýitgili baglanyşyklary üpjün edýän öwrümli gulply birikdirme mehanizmi ;
  3. Adaty we adaty konfigurasiýalarda ýönekeý, dupleks we köp süýümli gurnamalar ;
  4. Modeeke re modeim we Multimode ;
  5. Kompýuter gutardy.

  Goýmalar:
  1. Jaý gurnamalary ;
  2. Telekommunikasiýa ulgamlary ;
  3. Metro torlary ;
  4. Areaerli meýdan torlary (LAN) ;
  5. Maglumatlary gaýtadan işleýän ulgamlar ;
  6. Gurallar.
  Bellikler:
  Bu ýerde Bilelikdäki gutynyň / Bölümiň ýapylmagy / Bilelikdäki ýapylmagyň diňe bir bölegi görkezilýär.Müşderiniň dürli model Bilelikdäki guty / Bölüm ýapylmagy / Bilelikdäki ýapylmak talaplaryna bagly bolup bileris.
  OEM we ODM hyzmatyny hödürleýäris.
  Häzir biziň bilen habarlaşyň!
  E-poçta:[email protected]
  WhatsApp: +86 18073118925 Skype: opticfiber.tim

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Optiki kabel zawody

  2004-nji ýylda GL FIBER esasan damja kabeli, açyk optiki kabel we ş.m. öndürýän optiki kabel önümlerini öndürýän zawody döretdi.

  GL süýüminde indi 18 sany reňkleýji enjam, 10 sany ikinji derejeli plastmassa örtük enjamy, 15 sany SZ gatlagy egirme enjamy, 16 sany örtük enjamy, 8 sany FTTH düşýän kabel önümçilik enjamy, 20 sany OPGW optiki kabel enjamy we 20 toplum bar. 1 meňzeş enjam we beýleki köp sanly kömekçi enjamlar.Häzirki wagtda optiki kabelleriň ýyllyk önümçilik kuwwaty 12 million ýadro-kilometre ýetýär (ortaça gündelik önümçilik kuwwaty 45,000 ýadro km we kabelleriň görnüşleri 1500 km-e ýetip biler).Zawodlarymyz ýapyk we açyk optiki kabelleriň dürli görnüşlerini öndürip biler (ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, howa arkaly mikro kabel we ş.m.).umumy kabelleriň gündelik önümçilik kuwwaty günde 1500KM, damja kabeliniň gündelik önümçilik kuwwaty iň ýokary derejä ýetip biler.Günde 1200km, OPGW-iň gündelik önümçilik kuwwaty bolsa 200KM / günde ýetip biler.

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň