ÖNÜMLER

GL tehnologiýasynyň durmuşyňyza täsir edýän ýollaryny öwreniň
 • opgw

  opgw

  GL üpjünçiligi OPGW optiki kabel we şuňa meňzeş garnituralaryň bir gezeklik çözgüdi.Dykylan, Merkezi, Pbt Boş turba görnüşi, 12-144 ýadro bar.
  Köpräk oka
 • 2-288 ýadro adss kabeli

  2-288 ýadro adss kabeli

  GL üpjünçiligi ADSS (Hemme dielektrik öz-özüni goldaýan kabel), 2-288 ýadro, ýeke we goşa penjek, ähli dielektrik, ýyldyrym garşy, elektromagnit päsgelçiligi.
  Köpräk oka
 • FTTH Kabel

  FTTH Kabel

  Iň köp ulanylýan süýüm düşýän kabelleriň arasynda tekiz düşýän kabeller, sekiz sany howa damjasy we tegelek damja kabelleri bar.
  Köpräk oka
 • Daşky süýüm optiki kabeli

  Daşky süýüm optiki kabeli

  GL Açyk görnüşde ulanmak üçin howa, kanal, göni gömülen (ýerasty) süýümli optiki kabeliň görnüşleri.
  Köpräk oka
 • ACSR & AAAC & AAC geçirijisi

  ACSR & AAAC & AAC geçirijisi

  Hytaý 18 ýyldan gowrak wagt bäri alýumin geçiriji ACSR & AAAC & AAC geçirijisini öňdebaryjy we hünärmen öndüriji.
  Köpräk oka
 • Oorapyk süýümli optiki kabel

  Oorapyk süýümli optiki kabel

  Aramid ýüplükleri we OM1 / OM2 / OM3 / OM4 süýümleri bilen sary penjek PVC ýapyk kabel, ýapyk simleriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.
  Köpräk oka
 • Howa partladylan mikro kabel

  Howa partladylan mikro kabel

  Hytaý TOP 10 howa partlaýan süýümli kabel öndüriji we üpjün ediji, Mini süýüm birliklerimiz EPFU Europeanewropa bazarynda gyzgyn satuw, Mýanma, Eýran, Filippinler we ş.m. Aziýa ýurtlary.
  Köpräk oka
 • Enjam enjamlary

  Enjam enjamlary

  GL ADSS we OPGW süýümli optiki kabel üçin enjam enjamlarynyň we esbaplarynyň doly görnüşini üpjün edýär.
  Köpräk oka

BIZ KIM

 • Kompaniýanyň tertibi

 • Medeniýetimiz

 • Biziň bazarymyz

 • Şahadatnamamyz

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

Hunan GL Technology Co., Ltd web sahypasyna gireniňiz we bize iň gowy görýän hyzmatdaşyňyz bolmak mümkinçiligini bereniňiz üçin sag boluň.GL FIBER Hytaýda süýümli optiki kabeller üçin 19 ýyl tejribeli öňdebaryjy öndüriji, kompaniýanyň baş ofisi Hunan welaýatynyň paýtagty Çaňşada ýerleşýär.
Kompaniýa dünýä derejesindäki önümçilik ulgamyny emele getirýän halkara ösen önümçilik we synag enjamlary bar.Bu kompaniýa, Harby standart ulgam, AS9100 Aerokosmos ulgamy, ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy tarapyndan tassyklandy.
Esasy önümlerimizde elektrik süýümli optiki kabel (ADSS, OPGW kabeli), ACSR / AAAC üstünden geçiriji geçiriji, FTTH düşýän kabel, ýapyk we açyk süýümli optiki kabel we ş.m. Önümlerimiz degişli halkara ülňülerine we Hytaý standartlaryna eýerýär.Dizaýn we önümçilik bilen meşgullanýar ...
Has köp >>
https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

GL dünýäde asyr kärhanasy bolmagy maksat edinýär!
Global bäsdeşlik täze ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolanda, GL öňdebaryjy zehinleriň garaşsyz innowasiýalaryna bil baglamagy dowam etdirer, kompaniýa “Realistik”, “Kärhana”, “Bagyşlanan”, “Utgaşdyrmak”, “Win-win” ruhuna eýerer. , “Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek”, “işgärler üçin gymmaty kesgitlemek”, jemgyýet üçin gymmatlyk görkezmek baradaky kärhana göz öňüne getirmek.


Has köp >>
https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

GL kompaniýasynyň önümleri Amerikanyň, Gündogar Europeewropanyň, Afrikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Günorta-Gündogar Aziýanyň we Günorta Aziýanyň 169-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edilýär.Kompaniýa Hytaý Döwlet Grid Korporasiýasy, Hytaý Günorta Elektrik Grid Korporasiýasy, Hytaý Telekom, Hytaý Unicom, China Mobile, SARFT, Hytaý demir ýoly we köp sanly daşary ýurt milli set kompaniýalary we telekom operatorlary bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýýar.Kompaniýanyň satuw ulgamy Aziýany, Europeewropany we Hytaýyň 32 welaýatyny we sebitini öz içine alýar.Satuwdan soňky global hyzmat merkezleriniň üsti bilen, kompaniýa müşderileriň zerurlyklaryndan habarly bolup biler we hünär ussatlygyny we hyzmatlaryny berip biler.

Has köp >>

GL 2010-njy ýylda ISO 9001: 2015 Hil ulgamlary şahadatnamasyny berdi. Iň oňat hil dolandyryş ulgamy, Zehinli tehniki topar, Ösen enjamlar we ygtybarly hilimiz bilen önümlerimiz içerki bazarda we daşary ýurtlarda meşhurlyk gazandy.GL süýüm optiki kabel pudagynda iň ygtybarly hyzmatdaş boldy.
Has köp >>

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň