sahypa_banner1

Hunan GL Technology Co., Ltd.Elektrik süýümi optiki kabeli (ADSS kabeli we OPGW kabeli), elektrik energiýasy üçin alýumin örtükli polat (Alýumin geçiriji alýumin örtükli polat güýçlendirilen) we Hytaýda beýleki süýümli optiki kabel öndüriji hökmünde öňdebaryjy kärhana.Dürli kabelleri we optiki kabelleri öndürmek üçin 30-dan gowrak enjam we 20-den gowrak synag enjamlary bar.Önümçilik liniýalarynda Awstriýa MS reňkleýji maşynlar, reňk aýlaw maşynlary, Şweýsariýa Şweýsariýa kabeli ikinji örtük liniýasy, Fransiýa Delachaux poslamaýan polat turba kebşirleýiş liniýasy, suwasty gämi we OPGW süýümli optiki kabeller üçin Europeanewropanyň birinji derejeli polat turba lazer kebşirleýiş liniýasy, fluro-plastmassa ýokary temperatura ABŞ-nyň Deýwis kompaniýasynyň setirleri, üç gatly bir wagtyň özünde ekstrudirlenen baglanyşyk liniýalary, Troester kompaniýasynyň CCV Catenary önümçilik liniýalary, Germaniýa, GJB-e laýyk harby kabel önümçilik liniýalary we ş.m.

Kompaniýamyz 2010-njy ýylda ISO 9001: 2000 Hil ulgamlary şahadatnamasyny geçýär. Ajaýyp hil dolandyryş ulgamy, zehinli tehniki topar, ösen enjamlar we ygtybarly hilimiz bilen önümlerimiz içerki bazarda we daşary ýurtlarda meşhurlyk gazandy.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň