banner

LSZH penjek bilen 1-12 ýapyk FTTH damja kabeli

GJXFH merkezi süýümlerde 1 ýadro, 2 ýadro, 4 ýadro we 12 ýadro çenli bar, bu merkezdäki optiki aragatnaşyk bölümi, güýç agzasy hökmünde iki sany paralel polat sim / FRP / KFRP we LSZH ýa-da daşyndan PVX gabygy.

 • Önümiň ady:LSZH penjek bilen 1-12 ýapyk FTTH damja kabeli
 • Markanyň gelip çykan ýeri:GL Hunan, Hytaý (materik)
 • OEM / ODM hyzmatlaryny beriň !:
 • Kategoriýalar:Productshli önümler, FTTH damja kabeli
 • Düşündiriş
  Spesifikasiýa
  Bukja we eltip bermek
  Zawod sergisi
  Pikirleriňizi taşlaň

  Arza:

  Içerde

  1 different Dürli gurluşly süýümli kabelleriň ähli görnüşleri.

  2 performance performanceokary öndürijilikli optiki ulgam işleýşi.

  3 buildings Binalarda ýokary tizlikli optiki ugurlar (FTTX).

  Temperatura aralygy:

  Işleýiş: -20 60 60 ℃

  Saklama: -20 ℃ 60 ℃

  Aýratynlyk:

  1 greater Has giň zolakly giňligi üpjün etmek we tor geçiriş aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak üçin ýörite çeýe kabel;

  2 , Iki sany paralel FRP kabeli gowy gysyş ýerine ýetirýär, optiki kabeli goraýar;

  3 able Kabel gurluşy ýönekeý, ýeňil agram, amaly;

  4 , Üýtgeşik çukur dizaýny, gabygyny aňsat, saýlamak aňsat, gurnamagy we tehniki hyzmaty ýönekeýleşdirmek;

  5 , Az tüsse halogen, alaw saklaýjy gabyk, daşky gurşawy goramak.

  Standartlar :

  Adaty YD / T1258.2-2003 we IEC 60794-2-10 / 11 standartlaryny ýerine ýetiriň

  Bellik:
  1 FT Jetwelde diňe FTTH Drop Kabeliniň bir bölegi görkezilýär.Zerur bolanda has köp önüm öndürip bolýar.
  2 , Kabeller ýeke re modeim ýa-da multimod süýümleri bilen üpjün edilip bilner.
  3 pecially elyörite işlenip düzülen kabel gurluşy isleg boýunça elýeterlidir.

  E-poçta:[email protected]
  WhatsApp: +86 18073118925 Skype: opticfiber.tim

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Optiki kabel zawody

  2004-nji ýylda GL FIBER esasan damja kabeli, açyk optiki kabel we ş.m. öndürýän optiki kabel önümlerini öndürýän zawody döretdi.

  GL süýüminde indi 18 sany reňkleýji enjam, 10 sany ikinji derejeli plastmassa örtük enjamy, 15 sany SZ gatlagy egirme enjamy, 16 sany örtük enjamy, 8 sany FTTH düşýän kabel önümçilik enjamy, 20 sany OPGW optiki kabel enjamy we 20 toplum bar. 1 meňzeş enjam we beýleki köp sanly kömekçi enjamlar.Häzirki wagtda optiki kabelleriň ýyllyk önümçilik kuwwaty 12 million ýadro-kilometre ýetýär (ortaça gündelik önümçilik kuwwaty 45,000 ýadro km we kabelleriň görnüşleri 1500 km-e ýetip biler).Zawodlarymyz ýapyk we açyk optiki kabelleriň dürli görnüşlerini öndürip biler (ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, howa arkaly mikro kabel we ş.m.).umumy kabelleriň gündelik önümçilik kuwwaty günde 1500KM, damja kabeliniň gündelik önümçilik kuwwaty iň ýokary derejä ýetip biler.Günde 1200km, OPGW-iň gündelik önümçilik kuwwaty bolsa 200KM / günde ýetip biler.

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň